Plan de situatie Stereo 70 pe suport topografic: ce reprezinta?
3325
post-template-default,single,single-post,postid-3325,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Ce reprezintă planul de situație Stereo 70 pe suport topografic?

În anul 1971, ca urmare a Decretului nr. 305 emis de către Consiliul de Stat, s-a introdus o nouă proiecție în sistemul de construcții civile, denumită proiecția Stereografică 1970 (prescurtată Stereo 70). Această proiecție este conformă și permite ca măsurătorile geodezice să fie efectuate direct în planul de proiecție, fără calcularea coordonatelor geografice.

Până în ziua de astăzi, proiecția Stereo 70 a rămas proiecția cartografică oficială a României. De la adoptarea acestei proiecții, planurile topografice de bază sunt realizate la scările 1: 100, 1 : 200, 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000 respectiv 1 : 10000.

Ce este planul de situație?

Planul de situație Stereo 70 pe suport topografic arată localizarea exactă a unui imobil pe hartă. Acesta se poate întocmi atât pentru construcții, cât și pentru localități, cartiere, parcuri sau străzi. Cu alte cuvinte, planul de situație Stereo 70 se referă la geometria exactă și poziționarea în plan a unei construcții existente şi a terenului.

Planul de situație este un desen tehnic întocmit de către personal specializat, care cuprinde vecinătățile și celelalte construcții existente din jurul imobilului respectiv (după caz).

Planul de situație Stereo 70 trebuie să cuprindă, conform Legii 50 /1991 actualizată, reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecție Stereo 70 la scările 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100, după caz, vizat de OCPI. Pe acest plan se vor reprezenta:

 • Dimensiunile terenului pe care este poziționat imobilul;
 • Cotele care poziționează construcția pe teren și dimensiunile față de sol;
 • Cotele care poziționează înfășurătoarea pe teren și dimensiunile acesteia;
 • Cotele construcțiilor proiectate și menținute, pe cele trei dimensiuni (+- 0,00, cote de nivel, distanțe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc);
 • Tipul imobilului și regimul de înălțime;
 • Accesele pietonale și carosabile din incintă și clădiri, plantațiile prevăzute;
 • Planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietății;
 • Cota terenului natural și cea a terenului sistematizat în raport cu cota construcției.

Planul topografic este reprezentarea terenului, realizată sub forma unui set de puncte, linii și suprafețe, poziționate într-un sistem de coordonate. Acesta se referă la ridicarea topografică de pe terenul respectiv și este realizat de către un topometrist autorizat.

Când este necesar?

Planul de situație Stereo 70 al unui imobil, împreună cu planul topografic al terenului, reprezintă două dintre documentele necesare pentru obținerea certificatului de urbanism.

Iată care este lista întreagă de documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism (după caz):

 • Act de proprietate legalizat;
 • Ortofotoplan (un document întocmit pe suport aerofotogrammetric care reprezintă schematic numărul cadastral pe suport fotografic);
 • Extras de carte funciară de informare actualizat la zi;
 • Declarație notarială pe propria răspundere că terenul nu este în litigiu pe rol de instanță;
 • Declarație notarială cu privire la respectarea tramei stradale;
 • Cadastru și intabulare – 1 copie;
 • Propunere de alipire/dezlipire întocmit de cadastrist – 2 exemplare;
 • Plan încadrare în zonă – 2 exemplare;
 • Proces verbal de trasare întocmit de cadastrist autorizat;
 • Plan de situație pe ridicare topografică întocmit de arhitect – 2 exemplare.
 • Formular tip.

În ce alte contexte este necesar planul de situație Stereo 70 pe suport cartografic?

 • Când se efectuează branșamentul la rețeaua electrică, de canalizare sau gaze;
 • Când se depun actele pentru obținerea Autorizației de Construcție;
 • Când se elaborează planurile: PUD (Urbanistic Detaliu), PUZ (Urbanistic Zonal) sau PUG (Urbanistic General).

Pentru mai multe detalii despre Proiecția Stereografică 1970 te invităm să citești articolul publicat pe Wikipedia.

Dorești mai multe detalii despre întocmirea planului de situație Stereo 70 pe suport topografic sau ai nevoie de servicii de alipire și dezmembrare teren în Constanța? Contactează echipa noastră și vom stabili toate detaliile unei colaborări!